Välkommen till Borås Rotaryklubb

Borås Rotaryklubb stiftades 1930 som Sveriges 7:e klubb, chartrad av Göteborgs Rotaryklubb. Mötesdagar har varit tisdagar från starten.

Under åren har Borås Rotaryklubb chartrat sju klubbar; Ulricehamns, Kinds, Marks, Borås Östra, Borås Södra, Borås Västra och Borås Viskan.  Västra ingår sedan 2019 i Borås Rotaryklubb, som dessutom har fått många medlemmar från Östra och Södra efter att de lade ner sin verksamhet 2022.

1990 var klubben först i Borås att välja in en kvinna som medlem. Idag har klubben  strax över 100 medlemmar och ca 30 procent är kvinnor.

Klubbmötena, som numera hålls på Annelundsvillan, föregås av en god lunch. Därefter följer ett intressant föredrag. Varje föredragshållare avtackas med ett gåvobrev, som innebär att klubben i sann Rotaryanda ger ett bidrag till Monika och Carl-Axel Ekmans stiftelse för flickor och unga kvinnor i Garissa. Alla möten avslutas senast kl 13.30.

Under åren har klubben drivit och deltagit i ett flertal projekt bl a Vision for All, som har hjälpt över 8000 invånare i Peru med synundersökningar och nya glasögon. En kraftfull satsning har också gjorts på Borås ungdomar genom det s k Bra Kompis-projektet.


Är du intresserad av att bli medlem i Rotary. Välkommen att besöka oss på ett veckomöte eller maila oss på boras@rotary.se